VN Comité vraagt om reacties

op donderdag, 03 december 2015.

Het VN Comité, dat toeziet op de naleving van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH), vraagt om reacties op een concept.

Vivian Blogt

op dinsdag, 24 november 2015.

Vivian is docente Nederlands in opleiding en blogt op In1school.nl over haar visie op inclusief onderwijs.