donderdag, 31 oktober 2019

Conferentie onderwijs-jeugd

Conferentie onderwijs-jeugd

Op donderdag 31 oktober organiseren professionals uit het werkveld in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), netwerkorganisatie leidinggevenden samenwerkingsverbanden po (LPO), sectorraad samenwerkingsverbanden vo, Nederlands Jeugdinstituut, NVS-NVL, Ingrado en partnerorganisaties de Conferentie onderwijs-jeugd.

Tijdens deze conferentie draait het om één ding; een krachtige samenwerking tussen het onderwijs en de jeugd, om ieder kind een kansrijke ontwikkeling te bieden en het recht op onderwijs te waarborgen. Om dit te bereiken moeten ouders, kinderen en professionals vanuit de gemeente, jeugdhulp en het onderwijs de handen ineen slaan. Samen maken we het verschil!

Deze conferentie wordt georganiseerd voor iedereen die werkzaam is in de jeugdhulp of leerplicht, voor beleidsambtenaren jeugd en onderwijs van gemeenten, leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolbestuurders, school- en teamleiders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. Gedurende de dag worden kennis en ervaringen uitgewisseld om van te leren en toe te passen in de eigen regio.

Datum: Donderdag 31 oktober 2019
Tijd: van 09:30 - 16:45 uur (vanaf 9.00 uur inloop)
Locatie: Van der Valk Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
Meer informatie en aanmelden: Kijk voor het hele programma en het aanmelden op de website.