woensdag, 10 maart 2021

Congres passend onderwijs: wat is de stip aan de horizon?

Congres passend onderwijs: wat is de stip aan de horizon?

Op woensdag 10 maart 2021 organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs, de landelijke beroepsgroep begeleiders in het onderwijs (LBBO) en de vereniging voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs (NVS-NVL) het online Congres passend onderwijs, met als centraal thema: hoe nu verder?

Na de evaluatie van het passend onderwijs

Op het congres wordt gekeken naar de opdracht voor onderwijsprofessionals die voortvloeide uit de evaluatie passend onderwijs. De ambitie die daar naar voren kwam was om alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk te laten leren. Dan rijst de vraag wat de onderwijsprofessional kan en moet doen om de benodigde zorg te bieden aan leerlingen. En om als stip aan de horizon te werken naar inclusief onderwijs.

Het congres is bedoeld voor begeleiders en ondersteuners in het onderwijs, zoals intern begeleiders, ambulant begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, studieloopbaanbegeleiders, teamleiders en schoolleiders. Tijdens het congres worden onder leiding van Myrthe Meurders ervaringsverhalen gedeeld vanuit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs. Tijdens de verdiepingssessies staan drie thema’s centraal: (1) passende ondersteuning in de klas, door Jaap Versfelt, (2) Leerling en ouder als gelijkwaardig partner, door Peter de Vries en (3) Samenwerking onderwijs – jeugdhulp/zorg, door Wouter Hart.

Om warm te lopen en ter voorbereiding op het congres worden op maandag 8 maart en dinsdag 9 maart op verschillende momenten, verschillende inspirerende filmpjes van de sprekers of links naar blogs of essays over de drie thema’s gedeeld. Deze informatie vormt het startpunt van de verdiepingssessies op het congres.

Datum: 10 maart 2021
Tijd: 10:00 uur - 12:00 uur
Locatie: online
Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Let op: kosten voor deelname aan het Congres passend onderwijs bedragen 75 euro.

Meer informatie over het congres passend onderwijs? Kijk op de website.