woensdag, 07 oktober 2020

Dag tegen eenzaamheid bij jongeren

Dag tegen eenzaamheid bij jongeren

Woensdag 7 oktober 2020 vindt de dag tegen eenzaamheid bij jongeren plaats. Een actueel onderwerp nu de coronacrisis de kans op eenzaamheid vergroot. De dag wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Stichting Argan en Stichting Join us. Dit gebeurt in samenwerking met het Actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het algemeen ervaart acht procent van de jongeren chronische eenzaamheid. Er is te weinig aandacht voor deze jongeren, zo stellen de initiatiefnemers, waardoor zij vaak niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Wanneer eenzaamheid te lang duurt kunnen ernstige fysieke en mentale problemen ontstaan.

Op 7 oktober wordt onder andere het webinar ‘Jong & Eenzaam’ georganiseerd. Hier wordt informatie over eenzaamheid gedeeld en worden deelnemers gevraagd mee te denken over mogelijke oplossingen om samen eenzaamheid aan te pakken. Het webinar is interessant voor professionals uit het onderwijs, sociaal werk, jeugdgezondheidszorg en beleidsadviseurs. Tijdens het webinar komen Gerine Lodders, ontwikkelingspsycholoog en gespecialiseerd in eenzaamheid bij jongeren, en Susan de Vries, projectmedewerker Movisie aan het woord.

Datum: woensdag 7 oktober 2020
Tijd: 11:00 – 12:30 uur
Locatie: online
Aanmelden: Informatie volgt nog. Blijf op de hoogte .

Kijk voor meer informatie over eenzame jongeren op de website van Stichting Join us , één van de initiatiefnemers van de dag tegen eenzaamheid bij jongeren.