vrijdag, 24 september 2021

Hackaton op de ‘Met Andere Ogen Doen-Dag’

Hackaton op de ‘Met Andere Ogen Doen-Dag’

Op 24 september 2021 organiseert Met Andere Ogen de Met Andere Ogen Doen-Dag! Op deze dag vindt een hackaton plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Op die dag ontwerpt het programma de bouwstenen voor het vervolg van Met Andere Ogen en onderzoeken ze hoe ze een lerend netwerk kunnen worden en blijven.

Met Andere Ogen

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede coalitie vanuit onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. De uitvoering is gebaseerd op de zeven adviezen uit het adviesrapport en implementatieplan van René Peeters (CDA). De daarin genoemde bouwstenen voor de implementatie (zoals de inspiratieregio’s) en voorgestelde vervolgstappen zijn inspiratie geweest voor het samen creëren van de Aanpak Met Andere Ogen.

De hackaton

Het programma van Met Andere Ogen zit in haar laatste jaar. Tijdens de hackaton wordt richting gegeven aan de manier waarop onderwijs, zorg en jeugd de samenwerking wil doorzetten. Op de Met Andere Ogen Doen-Dag is gevuld met keynote sprekers, inspiratiemomenten, werksessies en afsluitend een gezamenlijk diner. Het idee is dat de dag eindigt met een persoonlijk actieplan voor alle deelnemers en een gedeelde visie voor de toekomst van Met Andere Ogen als lerend netwerk.

Er is plek voor maximaal honderd mensen om deel te nemen aan deze dag vanuit Pakhuis de Zwijger. Voor degenen die niet fysiek of niet de hele dag aanwezig kunnen zijn, is een compacter online programma samengesteld.

Datum: vrijdag 24 september
Tijd: 9.30 – 20.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger en online
Aanmelden: kan via het aanmeldformulier

Lees meer over het programma ‘Met Andere Ogen’.

Lees meer over De Meijerij, een samenwerkingsverband dat als goed voorbeeld is aangesloten bij Met Andere Ogen.