woensdag, 17 maart 2021

Het Pica Onderwijscongres 2021 voor het basisonderwijs

Het Pica Onderwijscongres 2021 voor het basisonderwijs

Op 17 maart 2021 vindt de vierde editie van het Pica Onderwijscongres plaats. Dit wordt georganiseerd door Pica Congressen, een zusterbedrijf van Uitgeverij Pica. Pica verzorgt congressen en masterclasses voor het onderwijs.

Het congres wordt afgetrapt met een lezing door René van Engelen over de positie van jongens in het onderwijs. Van Engelen meent dat het begrijpen van jongens de basis is voor iedere leerkracht om beter om te gaan met jongens in de klas en aan hun leerbehoeften tegemoet te komen. Ook neuropsycholoog Marald Mens geeft een lezing vanuit zijn expertise, over mentale uitglijders van onderwijsprofessionals; hoe ze ontstaan, hoe ze onbewust denken en handelen sturen en wat de nadelige gevolgen daarvan kunnen zijn voor leerlingen, hun ouders, of collega’s.

Tijdens de workshops komen verschillende thema’s aan bod, zoals technisch lezen, hoogbegaafdheid, metacognitie en zelfsturing en autisme. De insteek van de workshops is om praktische handvatten te bieden. Zo kunnen leraren, intern begeleiders, gedragsspecialisten en schoolleiders uit het primair onderwijs direct aan de slag met de opgedane kennis.

Datum: 17 maart 2021
Tijd: 8:45 – 16:15 uur
Locatie: Postillion Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Tickets: Tickets zijn te bestellen via de website.

Bekijk alle informatie op de website van het Pica Onderwijscongres.