vrijdag, 06 november 2020

Inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap voor schoolbestuurders

Inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap voor schoolbestuurders

De PO- en de VO-raad startten vorig jaar met het project ‘Baanbrekers’. Dit project vloeide voort uit de banenafspraak waar scholen uit het funderend onderwijs aan meedoen. De Banenafspraak is een afspraak tussen de overheid en verschillende sociale partners. De afspraak heeft tot doel meer arbeidsplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De PO- en VO-raad organiseren de komende maanden regiobijeenkomsten om inspiratie en kennis op dit onderwerp op te doen.

Tijdens de bijeenkomst in Asterdam op 6 november zal Sjoerd Arlman, hoofd Onderwijs bij de gemeente Amsterdam, de deelnemers meenemen in het belang van inclusie en de Banenafspraak in het onderwijs. Daarna volgen inspirerende voorbeelden en mogelijke drempels die er kunnen zijn om de Banenafspraak uit te voeren. De online sessie is gericht op schoolbesturen in Amsterdam maar ook voor HR-professionals en schoolleiders geschikt.

Datum: 6 november 2020
Tijd: 10:30 tot 12:00 uur
Locatie: online (via smartphone/laptop)
Tickets: Aanmelden kan via de website van de PO-raad.

Lees meer over de banenafspraak en het project ‘Baanbrekers’.