donderdag, 28 november 2019

Conferentie ‘Equality and Inclusion’

Conferentie ‘Equality and Inclusion’

Op donderdag 28 en vrijdag 29 november a.s. wordt de conferentie ‘Equality and Inclusion’ georganiseerd. Gedurende twee dagen is er aandacht voor beleid en interventie om voor verschillende gemarginaliseerde groepen de educatieve kansen te vergroten, de sociale mobiliteit te verbeteren en de integratie en inclusie van deze groepen te bevorderen. Het gaat daarbij met name om immigrantengemeenschappen, etnische minderheden en lage inkomensgroepen binnen Europa.

Tijdens de conferentie staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen de onderwijspraktijk, de bekwaamheid van professionals, het lokale en nationale overheidsbeleid en de dienstverlening worden verbeterd om alle kinderen een goede start te geven?’ Het programma is verdeeld in drie onderdelen:

1. Systeemkenmerken, beleidsstrategieën en economische aspecten van onderwijs en (vroeg)schoolse educatie en de ondersteuning van kinderen en gezinnen.
2. De kenmerken van het gezin en de houding van ouders tegenover acculturatie en de bereidheid van ouders om te investeren in informeel onderwijs voor hun kinderen.
3. Inclusieve interculturele methodes in vroegschoolse educatie, professionele ontwikkeling en educatieve technologie voor multiculturele en meertalige klaslokalen.

Tijdens elk onderdeel zal een keynote speaker de hoofdpunten van het desbetreffende onderdeel bespreken en is er tijd voor symposia en workshops. Zo is er voldoende ruimte en tijd voor discussies en voor het uitwisselen van ideeën.

‘Equality and Inclusion’ brengt professionals, beleidsmakers en onderzoekers van over de hele wereld samen. Het doel van ‘Equality and Inclusion’ is om de deelnemers van actuele ervaringen en relevante kennis te voorzien en bij te dragen aan uitwisseling.

Datum: Donderdag 28 en vrijdag 29 november 2019
Tijd: Donderdag van 09:00 - 22:00 uur en vrijdag van 08:45 - 17:30 uur
Locatie: Tivoli Utrecht, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
Tickets: Tickets zijn te bestellen via de website.

Het programma van donderdag en vrijdag is te vinden op de website.