dinsdag, 12 november 2019

Leertraject externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid

Leertraject externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid

In opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs en in samenwerking met Pieterjan van Delden (Andersson Elffers Felix) en Mariëlle van Oort (Van Oort & Van Oort) is het leertraject ‘Externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid’ ontwikkeld. Het leertraject richt zich op leidinggevenden en (onafhankelijk) voorzitters van samenwerkingsverbanden in het PO en VO.

Het leertraject bestaat uit drie interactieve workshops waarbij de eigen leerbehoefte en strategie centraal staan. In de workshops wordt vanuit een verkenning van strategische issues toegewerkt naar de verankering van een beïnvloedingstrategie in de eigen organisatie en het persoonlijk leiderschap. Het doel van dit traject is het krijgen van meer grip op externe ontwikkelingen en het beïnvloeden van stakeholders zoals de gemeente.

Leertraject voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden PO en VO
Datum en tijd:
Workshop 1: dinsdag 24 september 2019, 13:00 - 17:00 uur.
Workshop 2: dinsdag 12 november 2019, 13:00 - 17:00 uur.
Workshop 3: dinsdag 10 december 2019, 13:00 - 17:00 uur.
Waar: VO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht.
Voor meer informatie: Leertraject Externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid (voor leidinggevenden)
Aanmelden: Via aanmeldformulier

Leertraject voor schoolbestuurders
Datum en tijd:
Workshop 1: donderdag 26 september 2019, 13:00 - 17:00 uur.
Workshop 2: donderdag 14 november 2019, 13:00 - 17:00 uur.
Workshop 3: donderdag 12 december 2019, 13:00 - 17:00 uur.
Waar: VO-Raad, Aidadreef 4, Utrecht.
Voor meer informatie en aanmelden: Leertraject Externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid (voor schoolbestuurders)