donderdag, 08 november 2018

Netwerkbijeenkomst financieel management passend onderwijs

De VO-Raad van het Steunpunt passend onderwijs VO organiseert twee bijeenkomsten voor ‘financials’ rondom het thema financieel management en verantwoording passend onderwijs. Tijdens de netwerkbijeenkomsten wordt actuele informatie over bekostiging en bedrijfsvoering gedeeld. Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld over het inrichten van de financiële administratie, de administratieve organisatie binnen het SWV en de planning-control cyclus in relatie tot verantwoording.

De bijeenkomst is voor medewerkers die binnen een samenwerkingsverband met financiën te maken hebben, voor administrateurs die de financiële administratie verzorgen, en bijvoorbeeld werkzaam zijn bij een administratiekantoor of een schoolbestuur.

Data:       8 november 2018
Tijd:         09:30 - 16:00 uur
Locatie:  Het Huis Utrecht, Boorstraat 107 in Utrecht
Kosten:   Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten

Aanmelden: Aanmelden kan via deze link: http://steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/aanmelden-netwerkbijeenkomst-bedrijfsvoering-en-financiele-verantwoording/
Na aanmelding ontvangt u een programma.