maandag, 08 februari 2021

Online ECIO-congres 2021: Maak van inclusie een prioriTIJD

Online ECIO-congres 2021: Maak van inclusie een prioriTIJD

Op maandag 8 februari 2021 organiseert het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) het tweejaarlijkse ECIO-congres. Tijdens het congres is er speciale aandacht voor het thema: Nu is het prioriTIJD om door te pakken! Het doel van het congres is om te focussen op goede ideeën en onderwijspraktijken waarop kan worden voortgebouwd en verduurzaamd binnen het hoger onderwijs.

Het congres is bedoeld voor bestuurders, studentendecanen, studieadviseurs, studieloopbaanbegeleiders, docenten, beleidsmedewerkers en studenten met een ondersteuningsvraag van universiteiten en hogescholen en toeleidend onderwijs. Aan de hand van verschillende programma onderdelen wil ECIO deelnemers verbinden, inspireren en samenwerking bevorderen.

Tijdens het congres wordt ingegaan op de lange termijn strategie voor inclusief onderwijs en de huidige actualiteit. Het congres start met inspirerende professionals en studenten als gastsprekers. Vervolgens wordt de ECIO Frank Award, voor studenten die een initiatief hebben ingediend om hun hogeschool of universiteit inclusiever te maken, uitgereikt. Tijdens de middagsessies staan inclusiethema’s centraal, zoals digitale- en fysieke toegankelijkheid, flexibele leerroutes, studentenparticipatie en toegankelijk toetsen en examineren. Bij elk thema wordt ingegaan op visie- en beleidsvorming, het creëren van draagvlak, commitment, concrete inclusieaanpakken en goede praktijkvoorbeelden.

Datum: 8 februari 2021
Tijd: 10:00 -16:00 uur
Locatie: online
Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Let op: deelname is gratis voor studenten, maar kost 50 euro per inschrijving voor andere deelnemers.

Meer informatie over het ECIO-congres prioriTIJD? Kijk op de website van ECIO.