Lettergrootte - +
Contrast - +

Studiebijeenkomst: toegankelijke toetsing en examinering

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing in examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toets vorm en of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Examencommissies en docenten kunnen hier een essentiële rol vervullen.

Op 24 mei wordt een training hierover verzorgd door Expertisecentrum Handicap +Studie voor leden van examencommissies, docenten, studentendecanen en andere functionarissen die zich bezighouden met toets beleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing

In deze training staan de volgende vragen centraal:

• Wat maakt een toets onnodig moeilijk voor studenten met een functiebeperking?
• Wat zijn de (on)mogelijkheden op het gebied van aangepaste toetsing en examinering?
• Hoe kan een verzoek voor aangepaste toetsing worden beoordeeld?
• Hoe kan binnen de opleiding/instelling planmatig worden gewerkt aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering?
• Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot toegankelijke toetsing en examinering op verschillende niveaus: uzelf, examencommissie, instelling, politiek?
• Welke doelen en acties kunnen er geformuleerd worden om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten?

Na afloop hebben deelnemers aan deze bijeenkomst inzicht in de problematiek van studenten met een functiebeperking met betrekking tot toetsing en examinering, hun rechten en plichten. Daarnaast hebben zij een aanzet gemaakt van mogelijke doelen en acties op de korte en lange termijn om de toegankelijkheid van toetsing en examinering te vergroten.

Tijd en locatie:
De training is op donderdag 24 mei 2018 van 09:30 tot 16:30 uur in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Meer informatie of aanmelden kan via de website van Handicap + Studie.