donderdag, 17 september 2020

Studiemiddag docenten voor toegankelijk en inclusief onderwijs

Studiemiddag docenten voor toegankelijk en inclusief onderwijs

Op donderdag 17 september 2020 vindt voor docenten de studiemiddag ’Naar toegankelijk en inclusief onderwijs’ plaats. De middag wordt georganiseerd door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Zij ondersteunen universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) over studenten met een extra ondersteuningsvraag.

Tijdens de studiemiddag wordt ingegaan op veelvoorkomende beperkingen en belemmeringen die door studenten worden ervaren en welke rol de docent kan innemen om onderwijs voor deze studenten toegankelijk(er) te maken. Tips worden zodat docenten bij verschillende soorten werkzaamheden rekening kunnen houden met studenten met een extra ondersteuningsvraag, zoals tijdens het college geven, onderwijsgroepen of individuele studenten begeleiden, toetsen en beoordelen.

Kennis hierover wordt opgedaan aan de hand van opdrachten, videomateriaal, eigen casuïstiek en good practices. De studiedag is voornamelijk gericht op docenten in het hoger onderwijs en MBO, maar kan ook relevant zijn voor hoofden van een vakgroep, examencommissies en andere functionarissen die zich bezig houden met toegankelijk en inclusief onderwijs.

Datum: 17 september 2020
Tijd: 13:00 tot 16:30
Locatie: Stationsplein 14, 5211 AP
Tickets: Meld je hier aan voor het evenement. Let op: hier zitten kosten aan verbonden.

Kijk voor meer informatie op de website van ECIO.