Lettergrootte - +
Contrast - +

Toetsing en examinering voor studenten met functiebeperking

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing en examinering. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de WGBh/cz hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen.

Examencommissies en docenten hebben hier een essentiƫle rol te vervullen. Wat moeten zij weten en waar kunnen ze rekening mee houden om deze taak goed te volbrengen? Hierover verzorgt Handicap + Studie een training voor leden van examencommissies, docenten, studentendecanen en anderen die zich bezighouden met toetsontwikkeling en - aanpassing.

Meer informatie op de website van Handicap + studie