Lettergrootte - +
Contrast - +

Training: waarborgen kwaliteit van beleid studeren met een functiebeperking

De meeste onderwijsinstellingen hebben over een beleidsplan over studeren met een functiebeperking. Om onderwijs via beleid toegankelijk(er) te maken organiseert Expertisecentrum handicap en studie op 5 februari een training waarbij kennis over toegankelijk onderwijs wordt vergroot en hoe hier als beleidsmedewerker, studentendecaan of coördinator planmatig, vanuit een visie en beleid, aan kunt werken.

Veelal is het beleid binnen een onderwijsinstelling gestoeld op een duidelijke visie op studeren met een functiebeperking of diversiteit. Welke thema’s zouden in dit beleidsplan terug moeten komen? Hoe zijn beleidsontwikkelingen te monitoren?

De training gaat in op verschillende participatiemodellen, waaronder participatie met studenten met een functiebeperking, de nieuwe definitie van gezondheid en de uitwerking van de maatstafthema’s in beleid en activiteiten. Na de training weet u wat er nodig is binnen de instelling om verandering teweeg te brengen en structureel te werken aan toegankelijk onderwijs voor studenten+ aan de hand van het sturen op beleid.

Datum en locatie:
Maandag 5 februari 2018 , in Den Bosch.

Voor informatie en aanmelden voor de Training: waarborgen kwaliteit van beleid studeren met een functiebeperking.