Aanvullende coronamaatregelen: ieder kind in beeld

Aanvullende coronamaatregelen: ieder kind in beeld

 Afgelopen week werd bekend gemaakt dat de maatregelen minstens verlengd worden tot en met 28 april. Dit betekent dat scholen dicht blijven tot en met de meivakantie. Hoewel een groot aantal kinderen – met dank aan scholen, leraren en alle andere partijen die hier aan bijdragen – gewoon les kunnen blijven volgen, zijn er zorgen over kinderen in een kwetsbare positie. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uiten deze zorgen in een brief aan de Tweede Kamer: “Voor kinderen met een hoog risico op achterstanden en kinderen die thuis minder kansen hebben om zich te ontwikkelen, is de continuïteit van hun leerproces het meeste in het geding.

IEDER KIND IN BEELD

De ministers identificeerden al eerder dat kinderen met een beperking, chronische ziekte, psychische aandoening of gedragsproblematiek met name last hebben van het sluiten van de scholen. Voor veel van hen bood onderwijs structuur en zorg en dit valt nu geheel weg. Voor hun ouders betekent dit dat ze de dagelijkse zorg en ondersteuning op zich moeten nemen en dat vraagt soms te veel. Voor deze leerlingen moet nu maatwerk geleverd worden. Ondanks dat voor een aantal kwetsbare leerlingen al een oplossing is gevonden, is dit niet zo voor iedereen en zijn zelfs niet alle kinderen en jongeren in beeld. De ministers sporen daarom gemeenten en scholen aan om kwetsbare kinderen te identificeren en maatwerk voor hen te bieden waar dat nodig is. Zo worden scholen bijvoorbeeld aangeraden om voor deze leerlingen begeleiding op afstand in kleine groepen te organiseren.

AANVULLENDE MAATREGELEN

Ondanks de extra inzet van gemeenten en scholen bestaat de kans nog steeds dat kinderen tussen schip en wal raken. De ministers hebben daarom met de verschillende partijen aanvullende maatregelen getroffen om dit te voorkomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat voor de verschillende gemeenten één aanpak coördineren. Dit betekent bijvoorbeeld dat scholen de ogen en oren van de gemeenten zijn; wanneer leerlingen niet deelnemen of bereikt worden geven de scholen dit door aan de gemeenten. Door middel van een sterke samenwerking tussen de gemeenten en de verschillende verantwoordelijke instanties zullen dan afspraken met deze leerlingen worden gemaakt. Dit moet ervoor zorgen dat iedere leerling onderwijs kan volgen, ook tijdens de coronacrisis.

Lees de brief van minister Slob en minister van Engelshoven.