Alle kinderen profiteren van inclusief onderwijs

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Begeleiding door leraren en een inclusieve zorgstructuur werken positief door op de schoolloopbanen van alle leerlingen. Ouders en leerlingen waarderen vooral begeleiding door een mentor en individuele begeleiding tijdens lessen. Dat concludeert Teije van der Bij in zijn proefschrift, Inclusive Education in the Netherlands. Characteristics and Effects. Waarop hij op 22 december promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Wel is er meer aandacht nodig voor inclusieve onderwijspraktijken, met name voor de wijze waarop onderwijsprofessionals leerlingen betrekken bij de leeromgeving. Inclusief onderwijs verbetert de onderwijskwaliteit en moet daarom in de onderwijspraktijk opgenomen worden, vindt Van der Bij. Een inclusieve schoolcultuur realiseren gaat om meer dan alleen de implementatie van een visie, kenmerken van inclusief onderwijs, de vereiste organisatie en voldoende financiƫn. Het realiseren van een inclusieve schoolcultuur betekent het stimuleren van een brede acceptatie van diversiteit en gelijkheid.

Teije van der Bij richt zich op de inclusie van leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, in het bijzonder op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Zijn onderzoek richt zich met name op de mogelijke bijdrage van zelfevaluatie aan de ontwikkeling van inclusief onderwijs, de kenmerken om het onderwijs inclusief te maken, het herkennen van inclusief onderwijs door ouders en leerlingen en de effecten van inclusief onderwijs op de schoolloopbanen van leerlingen.

Klik hier voor de Nederlandse samenvatting van Inclusive education in the Netherlands.