Amsterdams akkoord voor divers en inclusief hoger onderwijs

Amsterdams akkoord voor divers en inclusief hoger onderwijs

Op maandag 21 september ondertekenden de hogescholen en universiteiten die in Amsterdam gelegen zijn het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’. In dit akkoord stellen de ondertekenaars zich gezamenlijk te gaan inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Een samenleving waarin gelijke behandeling op het gebied van gender en etniciteit, maar ook op dat van seksualiteit, religie, sociaaleconomische achtergrond en het hebben van een functiebeperking, centraal staat.

Kansenongelijkheid tegengaan

De Amsterdamse hogescholen en universiteiten committeren zich met het akkoord aan het tegengaan van kansenongelijkheid, waar bij representatie en inclusie de hoogste prioriteit krijgen. Dit doen zij door middel van het opstellen van concrete en meetbare doelen. Er komt een jaarlijks terugkerend congres waarin ‘good en awkward practices’ worden gedeeld. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd om uitwisseling van kennis en ervaring tussen de onderwijsinstellingen te faciliteren.

Vijf doelen in vijf jaar

Het akkoord omvat vijf punten waar de onderwijsinstellingen de komende vijf jaar aan gaan werken. Ten eerste willen ze alle studenten en werknemers stimuleren het beste uit zichzelf te halen met inachtneming van ongelijke beginpunten door de toegankelijkheid te vergroten en zo de kansenongelijkheid tegen te gaan. Er moet een betere representatie van de stad en omgeving komen in alle lagen van het hoger onderwijs. Ook de connectie met de stad en omgeving moet beter gewaarborgd worden om de dagelijkse realiteit en praktische toepasbaarheid van de kennis uit het hoger onderwijs in te kunnen zetten. Verder moet het huidige lesmateriaal inclusievier worden door meerdere perspectieven te laten zien en moet het hoger onderwijs een plek zijn waar iedereen zich thuis en veilig voelt.

Vervolgstappen naar inclusief hoger onderwijs

Hoe deze doelen bereikt moeten worden, staat niet in het akkoord. Aliya Çelik, manager diversiteit en inclusie van de Hogeschool van Amsterdam, stelt dat het akkoord vooral gezien moet worden als een eerste stap naar wat de instellingen met elkaar willen bereiken. ‘De volgende stap is om met elkaar te kijken hoe we deze doelen gaan realiseren. Die gesprekken gaan nog plaatsvinden’, aldus Çelik.

Lees het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs ’.