Beweging naar inclusiever onderwijs

Beweging naar inclusiever onderwijs

Eind dit jaar is het bijna vijf jaar geleden dat de wet passend onderwijs werd ingevoerd en wordt er door Minister Arie Slob en de Tweede Kamer besloten over de toekomst van deze wet. De wet zou ervoor moeten zorgen dat er meer leerlingen op een reguliere school onderwijs kunnen volgen en er minder leerlingen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Maar het aantal leerlingen op het speciaal onderwijs is de afgelopen twee jaar alleen maar toegenomen.

NAAR INCLUSIEVER ONDERWIJS

Tientallen scholen en onderwijsorganisaties vinden het daarom tijd om de handen ineen te slaan en echt voor inclusiever onderwijs te gaan. Er moet nu iets gebeuren. Daarom bundelen ze hun krachten in het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs. Zij willen laten zien hoe het wel kan. Het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs ondersteunt scholen die al werken aan inclusief onderwijs en adviseert en ondersteunt scholen die de stap richting inclusief onderwijs willen maken. Ook deelt het praktijkplatform goede voorbeelden van inclusieve scholen en veelbelovende samenwerkingen van het regulier en speciaal onderwijs.

Door samen te werken hopen ze dat er voor ieder kind, ook kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand, gedrags -of emotionele problemen of andere specifieke ondersteuningsbehoeften, een plek wordt gevonden om samen met buurtgenootjes te kunnen leren en naar school te kunnen gaan op een inclusieve reguliere school.
Om met zijn allen een inclusieve praktijk te creƫren is samenwerking ontzettend belangrijk. Niet alleen tussen regulier en speciaal onderwijs, maar ook met samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdhulp. Het praktijkplatform wil deze ontwikkeling stimuleren.

Bekijk het Praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs.