"Bied maatwerk aan de scholen, dan kunnen zij echt maatwerk bieden aan leerling"

"Bied maatwerk aan de scholen, dan kunnen zij echt maatwerk bieden aan leerling"

Hans Teegelbeckers, ziet hoe de beweging richting inclusiever onderwijs geleidelijk vorm krijgt om er voor te zorgen dat álle kinderen zich welkom voelen op school. Als directeur van VOS/ABB, de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland prijst Hans deze beweging: “Het is tijd voor waardering van goede voorbeelden.”

Ruimte geven

In de loop der jaren is er veel veranderd in het onderwijs, ziet Hans. “Toen ik lesgaf in het onderwijs, heb ik gemerkt dat, op het moment dat kinderen met ondersteuningsbehoeften op school kwamen, er gelijk werd gedacht in problemen. Nu kijken we al veel meer naar welke ondersteuning kinderen kan helpen. Zo gingen veel dyslexie-leerlingen jarenlang naar het speciaal onderwijs, terwijl zij nu opbloeien in het regulier onderwijs.” Maar we zijn er nog niet, vertelt Hans: “We verwachten nog té vaak dat kinderen zich aanpassen aan het bestaande onderwijssysteem. Maar niet iedere leerling kan dit. Dat meisje in de klas met één been loopt misschien minder hard dan een kind met twee benen, maar ook zij gaat die eindstreep halen. Zolang we haar die ruimte maar geven.” Volgens Hans gaat het bij de stappen naar inclusiever onderwijs om een verandering van de mindset in het onderwijsveld. “We denken vaak dat het aannemen van kinderen met een ondersteuningsbehoefte zorgt voor heel veel extra werk. Maar de crux is dat als we alleen denken dat het veel werk is, het altijd veel werk blijft.”

Geleidelijkheid

Hans ziet de wil groeien, de mindset veranderen en de waardering voor inclusief onderwijs toenemen. Maar we zijn er nog lang niet: “Er gebeurt gelukkig zo veel rond het onderwerp, maar we moeten deze beweging blijven voeden en waarderen wat er al is bereikt. Vooral de goede voorbeelden delen en bespreekbaar maken waar we tegen aanlopen en faciliteren waar dit nodig is.” Wel vanuit gezond realisme, vertelt Hans: “Scholen kunnen niet in één dag volledig inclusief worden, dit gaat geleidelijk. Door gesprekken te starten met stakeholders als de overheid, aandacht te houden voor de huidige knelpunten in het onderwijsveld en vooral te kijken wat we als veld zelf kunnen doen. Onderwijs is moeilijk vast te leggen in wetten, cursussen en opleidingen. Onderwijs is een kwestie van doen. Daarom is het belangrijk dat we bijvoorbeeld studenten van de PABO stage lopen op inclusieve scholen en tijdens de opleiding meer aandacht wordt besteed aan kinderen met beperkingen. Als dit de toekomst is, dan is een goed voorbereiding essentieel. Stapje voor stapje.”

Geen inclusieve scholen, maar gewoon goede scholen

Hans Teegelbeckers heeft één wens voor de toekomst van het onderwijs: “Ik hoop dat we het in de toekomst niet meer hebben over goede voorbeelden van inclusief onderwijs, maar dat we gewoon goede scholen hebben. We zijn al zo goed op weg, laten we die verandering van mindset doorzetten door het inclusief onderwijs dát we hebben te waarderen en dit stapje voor stapje verder te faciliteren. Laten we trots zijn op wat we kunnen en dit delen, want enthousiasme en wil is belangrijker dan passende wetgeving. Geleidelijk creëert de beweging naar inclusiever onderwijs een nieuwe vorm van onderwijs, waar plek is voor ieder kind.”

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.