Campagne Toegankelijk Toetsen van Handicap + studie

Campagne Toegankelijk Toetsen van Handicap + studie

Ondanks ontwikkelingen op het gebied van inclusie in het onderwijs worden er nog steeds veel studenten met een functiebeperking onnodig belemmerd bij het maken van toetsen of examens. Niet vanwege gebrek aan kennis of ervaring, maar door de manier van toetsen. Soms hebben zij iets meer tijd nodig, een stille ruimte of een mondelinge toets in plaats van een meerkeuze formulier.

CAMPAGNE
Expertisecentrum handicap + studie en CINOP lanceerden begin dit schooljaar de campagne Toegankelijk Toetsen. Om onderwijsinstellingen en het team dat betrokken is bij studenten in het hoger onderwijs, bewust te maken en aan te zetten tot actie. Er is heel veel mogelijk, maar er wordt vaak in moeilijkheden gedacht. Zo biedt een rustige ruimte of meer tijd vaak al een uitkomst. Bekijk hieronder de teaser van de campagne.

 
In aansluiting op de campagne komt er een netwerk waarin onderwijsprofessionals, experts en onderzoekers kennis en ervaringen uit de praktijk met elkaar kunnen delen. Zo wordt duidelijk wat mogelijk is binnen de kaders die de onderwijsinspectie oplegt. Het netwerk gaat zich verdiepen in de mogelijkheden binnen de kwaliteits- en eindtermen van opleidingen.

Bent u professional in het hoger onderwijs en draagt u graag bij aan dit netwerk? Meldt u zich hier aan.