Co-teaching: praktijkvoorbeelden en handvatten

Co-teaching, oftewel samen lesgeven, is een effectieve manier om recht te doen aan de diversiteit van kinderen in de klas en een meer inclusieve leeromgeving vorm te geven. Sinds de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs en de groeiende behoefte aan inclusief onderwijs neemt de belangstelling voor en het werken met co-teaching toe in Nederland.
Dian Fluijt, Elke Struyf en Cok Bakker voorzien met hun eind 2016 verschenen boek Samen lesgeven. Co-teaching in de praktijk, uitgegeven door Pelckmans Pro, in de behoefte aan kennis en inspiratie.

Centraal in dit boek staan twaalf portretten van krachtige co-teaching teams. Het zijn praktijkvoorbeelden van Boek over co-teaching in de praktijkteams uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Zowel ervaringen van beginnende als ervaren co-teachers worden beschreven. Zij laten zien wat voor hen goed samenwerken en goed lesgeven inhoudt. Het boek geeft daarnaast concrete handvatten voor het nadenken over en vormgeven van de eigen co-teaching praktijk.
Dit boek kan u bestellen op: https://www.pelckmanspro.be/samen-lesgeven.html

Een must-read voor iedereen die serieus aan de slag is of wil gaan met inclusief onderwijs!

Dian Fluijt is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht en lid van de onderzoeksgroep Normatieve Professionalisering.

Elke Struyf is hoogleraar onderwijskunde aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Cok Bakker is professor Theologie/Geesteswetenschappen en hoogleraar Didactiek van de Levensbeschouwelijke Vorming bij de Universiteit Utrecht.