Een kaartje voor een leerling die thuiszit

Een kaartje voor een leerling die thuiszit

Op de Thuiszitterstop van afgelopen maandag werd het startschot gegeven van een kaartenactie om aandacht te vragen voor alle kinderen en jongeren, ongeveer 5000, die niet naar school kunnen.

EEN KAARTJE

De kaartenactie is een initiatief van jongeren van het Jeugdwelzijnsberaad, NJR, Jongerenpanel Zorg & Perspectief en vanuit het netwerk van Vanuit Autisme Bekeken. Alle leerlingen, docenten en andere betrokkenen worden opgeroepen om klasgenootjes die langere tijd niet naar school kunnen een kaartje te sturen om hen zo te laten weten dat er aan hen gedacht word. Ze hopen dat zoveel mogelijk thuiszittende leerlingen een kaartje mogen ontvangen. Tijdens de aftrap schreven de ministers Arie Slob van OCW en Hugo de Jonge van VWS de eerste kaartjes om de thuiszittende jongeren een hart onder de riem te steken.

LANDELIJKE ACTIEWEEK

De Thuiszitterstop was tevens het begin van de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Tijdens deze week wordt er aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren die geen onderwijs krijgen omdat het (nog) niet aansluit bij hun behoeften en/of mogelijkheden.

Een kaartje sturen? Dat kan hier!