Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp

De Ministeries van OCW en VWS onderzochten, in samenwerking met de VNG, de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten aansluiting vormgeven en ervaren.

VEEL BEWEGING

Er is veel beweging binnen samenwerkingsverbanden en gemeenten op het gebied van onderwijs en jeugdhulp. Ze werken allen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, maar zijn niet allen even ver. Meer dan de helft van de gemeenten en samenwerkingsverbanden zegt in de opbouwfase te zitten en meer dan een kwart is zich nog aan het oriënteren. Of zet de eerste stappen richting betere aansluiting. Sinds de invoering van Passend Onderwijs vier jaar geleden is nog maar een kwart van alle gemeenten bezig met het daadwerkelijk implementeren van een betere aansluiting.

Bijna alle gemeenten en samenwerkingsverbanden geven aan knelpunten te ervaren in het proces. Zo zijn er geen duidelijke richtlijnen sinds de nieuwe wet, te krappe budgetten en is het niet duidelijk wie wat moet betalen.

TOCH TEVREDEN MET RESULTATEN

Toch zijn samenwerkingsverbanden en gemeenten tevreden met de resultaten die de aansluiting tot nu toe oplevert. Volgens drie kwart van de deelnemende gemeenten draagt aansluiting bij aan maatwerk. Zo krijgen meer jongeren thuis nabije ondersteuning en worden er gemiddeld minder leerplichtvrijstellingen gegeven. Van de samenwerkingsverbanden ziet ook de helft van hen verbeteringen en vermindering van het aantal thuiszitters. Alhoewel zij minder enthousiast zijn over de aansluiting dan gemeenten.

Het duurt even, maar langzaam komt deze aansluiting op gang en worden de eerste vruchten geplukt op het gebied van een inclusievere onderwijsomgeving.

Hier vindt u de uitgebreide factsheet. Het eindrapport van dit onderzoek leest u hier.