Geen 4.000 maar 15.000 thuiszitters volgens Oudervereniging Balans

Geen 4.000 maar 15.000 thuiszitters volgens Oudervereniging Balans

Het rapport ‘Thuiszitters tellen’ van Oudervereniging Balans vraagt aandacht voor de grote groep kinderen in Nederland die geen onderwijs ontvangt, de zogenaamde thuiszitters. De Nederlandse staat sloot samen met partijen uit het onderwijsveld het Thuiszitterspact in 2016 om het aantal thuiszitters in 2020 tot nul te brengen. Dat is niet gelukt; het aantal is zelfs gestegen. Balans stelt dat het gangbare aantal van 4.790 thuiszitters niet klopt en hebben onderzoek gedaan naar het werkelijke aantal kinderen die geen onderwijs ontvangen.

Definitie van thuiszitters

Om te bepalen hoeveel thuiszitters er zijn in Nederland dient een definitie opgesteld te worden. Balans stelt dat de definitie van de overheid te nauw is. In het Thuiszitterspact wordt alleen gekeken naar leerlingen die langer dan drie maanden thuiszitten (4.790). In het rapport identificeert Balans andere groepen die buiten die definitie vallen, maar ook geen onderwijs ontvangen. De groep kinderen die langer dan een maand verzuimen, maar (nog) niet langer dan drie maanden is 1.205, 2.280 kinderen staan minder dan drie maanden niet op een school ingeschreven en 6.022 kinderen hebben een vrijstelling van de leerplicht op grond van een lichamelijke of psychische beperking, 1.000 meer dan bij de invoering van het passend onderwijs. Het totaal komt dan op 14.897 kinderen.

Geen goede verzuimregistratie

Balans heeft voor dit onderzoek zelf bij gemeenten de aantallen kinderen opgevraagd. In de registratie van thuiszitters bleek veel verschil te zitten. Daarom pleit de oudervereniging voor verbeterde verzuimregistratie. Verder benoemen ze het belang om alle kinderen die geen onderwijs volgen in beeld te krijgen. Het getal 4.790 waar nu vaak over gepraat wordt, blijkt uit dit onderzoek maar een derde van het aantal kinderen zonder onderwijs te zijn. Er moet voor ieder kind dat leerbaar is een plan worden gemaakt om weer tot leren te komen. Hierbij moet een uitgegaan worden van het leerrecht van het kind en niet van de leerplicht van de ouders, aldus Balans.

Lees het rapport ‘Thuiszitters Tellen’ van Balans.