Handreiking studentenwelzijn in coronatijd voor hoger onderwijs

Handreiking studentenwelzijn in coronatijd voor hoger onderwijs

De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn bracht deze zomer een handreiking uit voor onderwijsinstellingen om studeren vanaf september goed toegankelijk te maken voor studenten met een ondersteuningsvraag. Tijdens de coronacrisis moesten onderwijsinstellingen snel schakelen om online onderwijs op te zetten. Voor sommige studenten met een ondersteuningsvraag werkte dit goed, voor andere minder. De handreiking dient onderwijsinstellingen handvatten te geven om in het nieuwe studiejaar zo veel mogelijk rekening te houden met studenten in een kwetsbare positie.

Tips voor fysiek onderwijs

De situatie van studenten met een ondersteuningsvraag verschilt en dus is maatwerk geboden, zo stelt de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn. Fysiek onderwijs bieden is met name belangrijk voor studenten die thuis niet kunnen werken vanwege ontbrekende voorzieningen, voor eerstejaars met een ondersteuningsvraag om onzekerheden weg te nemen en voor internationale studenten die last hebben van eenzaamheid of psychische klachten. Voor die studenten geeft de handreiking als advies om met de studentbegeleider af te stemmen waar de urgentie ligt en aan de hand daarvan maatwerk te bieden. Ook goede informatievoorziening is hierbij belangrijk, zodat de student weet wat verwacht kan worden en welke regels gehanteerd moeten worden wanneer fysiek onderwijs gevolgd wordt.

Tips voor online onderwijs

Online onderwijs is essentieel voor studenten die vanwege gezondheidsklachten niet naar fysieke colleges kunnen komen. Voor hen moeten doeltreffende maatregelen getroffen worden om het onderwijs digitaal toegankelijk te maken. Hierbij moet ook gedacht worden aan de juiste voorzieningen voor studenten met een auditieve of visuele beperking. Universiteit Leiden stelde richtlijnen op voor digitaal toegankelijk onderwijs in tijden van corona om docenten verschillende aandachtspunten en concrete tips te geven. Deze richtlijnen zijn ook geschikt voor andere onderwijsinstellingen.

Bestaande initiatieven

In de handreiking wordt opgeroepen niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Initiatieven die zich inzetten om het studentenwelzijn in deze onzekere tijd te waarborgen worden genoemd om zo onderwijsinstellingen te ondersteunen in het bieden van toegankelijk onderwijs. De belangrijkste boodschap: communiceer goed met de student in deze onzekere tijd.

Lees de ‘Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd. Manieren om onder bijzondere omstandigheden de stress voor studenten met een ondersteuningsvraag te verminderen’.