Het onderwijs moet zich kunnen aanpassen aan het kind - niet andersom

Het onderwijs moet zich kunnen aanpassen aan het kind - niet andersom

Tijdens de Inclusief Onderwijs Maand spreekt Margrite Kalverboer, de Kinderombudsman, over inclusief onderwijs. Het interview is onderdeel van de campagne van JongPIT, FNO en Defence for Children. De campagne vraagt aandacht voor inclusief onderwijs in de aanloop naar het Tweede Kamerdebat over de evaluatie van de Wet passend onderwijs. De afzenders stellen dat nu het moment is voor inclusief onderwijs te kiezen. Ook de Kinderombudsman hield zich de afgelopen tijd veel bezig met onderwijs.

U deed onlangs onderzoek naar passend onderwijs. Wat was voor u de reden om onderzoek te doen?

Er was mijns inziens te weinig bekend over wat kinderen zélf vinden en ervaren als het gaat om passend onderwijs: de knelpunten die zij tegenkomen, hun behoeften en oplossingen. Kinderen hebben het recht om hun visie te geven, zeker nu we op zo'n belangrijk punt staan, waarop het passend onderwijs is geëvalueerd en er plannen worden gemaakt voor de toekomst. Dat was voor mij de aanleiding om onderzoek te doen.

Wat is de belangrijkste conclusie uit uw onderzoek?

De kinderen die wij ondervraagd hebben, bleken over het algemeen best tevreden te zijn over de ondersteuning die ze op school krijgen en zich ook thuis te voelen op school. Maar we zagen ook dat kinderen die meer dan één ondersteuningsvraag hebben of een behoefte die ingewikkelder is, niet erg tevreden zijn. Onze conclusie is dat het gewone scholen nog niet goed lukt om kinderen met een meervoudige of complexe ondersteuningsbehoefte de juiste hulp te bieden.

Uw onderzoek heet 'Van passend naar inclusief'. Hoe moet inclusief onderwijs er volgens u uit zien?

Voor mij gaat inclusief onderwijs over scholen waar alle kinderen ongeacht hun achtergrond en ongeacht de extra hulp of ondersteuning die ze nodig hebben, samen onder één dak leren, spelen, vrienden maken en een goede jeugd hebben. School moet een plek zijn waar ieder kind zich veilig, vrij en geaccepteerd voelt. Inclusief onderwijs betekent ook dat een school ieder kind kan bieden wat het nodig heeft aan extra aandacht of ondersteuning, zodat het tot leren kan komen. Een kind voelt zich niet vrij en geaccepteerd als hij merkt dat hij niet aan de norm voldoet. Het onderwijs moet zich kunnen aanpassen aan het kind en niet andersom.

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.