Het recht op onderwijs wereldwijd

Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs volgt, creëert kansen voor de toekomst en krijgt kennis die kan worden doorgegeven aan volgende generaties.

UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want met goed onderwijs geef je kinderen de mogelijkheid om iets van hun leven te maken. Onderwijs en gelijkheid van meisjes en jongens is een van de vijf focusgebieden van UNICEF en draagt bij aan de millenniumdoelen 2 (basisonderwijs voor alle kinderen) en 3 (het bevorderen van seksegelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen).

Feiten en Cijfers over het recht op onderwijs:
  • Van de 650 miljoen kinderen in de lagere-school-leeftijd volgen 250 miljoen nog steeds geen onderwijs óf onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven. Dat is 40% van alle schoolgaande kinderen.
  • Van de 58 miljoen kinderen die niet naar de basisschool gaan, hebben meer dan 20 miljoen kinderen een handicap. 50% van hen woont in gebieden die getroffen zijn door oorlog, conflict of een natuurramp.
  • Sinds 2000 is het deel van de kleuters en peuters dat naar school gaat met ongeveer 60 miljoen kinderen gestegen van 33% naar 50%. Maar in de armste landen is het aandeel nog steeds niet eens 20%.
  • Het aantal kinderen dat niet naar de basisschool gaat is tussen 1999 en 2011 met de helft gedaald. Maar sinds het midden van de jaren 2000 is vooruitgang zeer traag gegaan en inmiddels nagenoeg gestopt.
  • In 2012 gingen ruim 58 miljoen kinderen niet naar de basisschool. 53% van hen is meisje. 10 miljoen van hen wonen in Nigeria en 5,5 miljoen in Pakistan.
  • 69 miljoen jongeren gaan niet naar de onderbouw van de middelbare school. De helft van deze kinderen woont in Sub-Sahara Afrika.
  • Kinderen die niet naar school gaan leven het vaakst in plattelandsdorpen en in arme gezinnen.
  • Mondiaal is de ontwikkelingshulp voor onderwijs de laatste jaren sterk in prioriteit gedaald. Voor het eerst sinds 2002 is de totale bijdrage tussen 2010 en 2011 met 7% afgenomen.

Overgenomen van de website van Unicef: http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/onderwijs/onderwijs-voor-elk-kind/