Ik ben je klasgenoot, als ik de kans krijg

Veel kinderen en jongeren met een beperking staan aan de zijlijn. Ze worden met speciale busjes vervoerd naar speciale crèches en scholen, kinderen met en zonder handicap leren elkaar daardoor nauwelijks kennen. Kinderen met een handicap worden hierdoor niet voorbereid op een zelfstandig leven in onze samenleving. Een samenleving die 250.000 kinderen en jongeren uitsluit, doet zichzelf tekort. Bovendien: kinderen en jongeren met een handicap hebben het recht om mee te doen.

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) helpt kinderen en jongeren met een handicap om mee te kunnen doen in onze samenleving. Als goede-doelenorganisatie doet zij wat ze kan, maar de overheid heeft ook een belangrijke taak: die moet zorgen voor beleid en wetgeving om het mogelijk te maken echt sámen te leven. Dat is de overheid volgens het VN-Gehandicaptenverdrag ook verplicht.

NSGK roept met een petitie de overheid op om werk te maken van dit VN-verdrag.

• Maak openbare speelplekken toegankelijk zodat kinderen met én zonder een beperking samen kunnen spelen.
• Zorg dat kinderen met een handicap naar een gewone school kunnen als zij dat willen.
• Maak het aantrekkelijk voor werkgevers om jongeren met een beperking duurzaam aan te nemen.

Teken ook de petitie zodat deelname aan de samenleving geen gunst is maar een mensenrecht wordt.