Inclusief onderwijs, wat is het en waar komt het vandaan?

Inclusief onderwijs, wat is het en waar komt het vandaan?

In1school staat voor gelijke behandeling van kinderen in het onderwijs zodat iedereen onderwijs kan volgen. Elk kind heeft volgens het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap recht op inclusief onderwijs. Over wat het precies inhoudt verschillen de meningen. Wij leggen het hierbij graag duidelijk uit.

Wat is inclusief onderwijs?

Bij inclusief onderwijs zijn alle kinderen welkom en wordt niemand buitengesloten vanwege zijn culturele achtergrond, status, taal, inkomen, talenten of beperking. Bij inclusie in het onderwijs gaan alle kinderen uit de buurt samen naar school en leren ze samen. Ieder op zijn of haar eigen niveau.

Een inclusieve school biedt elk kind onderwijs op maat, inclusief de ondersteuning en zorg die hij of zij nodig heeft voor de beste persoonlijke ontwikkeling. Er moet een leeromgeving gecreƫerd worden waar elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en leert zijn of haar talenten en kwaliteiten te gebruiken.

Maar inclusief onderwijs is meer dan dat. Het is een specifieke aanpak, met veel aandacht voor het pedagogische klimaat waarin kinderen opgroeien en waarbij schoolprestaties van kinderen het uitgangspunt zijn voor het verbeteren van lesmethodes. Het is dus niet zo dat het kind zich aanpast aan de school en de manier van lesgeven, maar de school zal zich moeten aanpassen aan de kinderen. Men zoekt een manier om aan te sluiten bij de interesses en talenten van leerlingen om zo het beste uit hen naar boven te halen.

Waar komt het vandaan?

Dat er wordt toegewerkt naar inclusief onderwijs is niet nieuw. Veel landen werken al twintig jaar aan de sociale integratie van kinderen en mensen met een beperking. Allemaal op een ander niveau en met verschillende resultaten. Deze beweging kwam op gang toen de Verenigde Naties in 1971 de Verklaring omtrent de rechten van Verstandelijk Gehandicapten aannam en in 1975 de Verklaring betreft de rechten van Gehandicapte Mensen. Aan de basis van inclusie en inclusief onderwijs ligt de principiƫle keuze voor goed bepaalde opvattingen en waarden over de mens en de gemeenschap en de overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn.

Inclusief onderwijs gaat dus verder dan passend onderwijs. Bij inclusief onderwijs kan ieder kind naar de school in zijn of haar buurt en wordt het onderwijs en de manier van lesgeven aangepast op het individuele kind.