JongPIT trapt de Inclusief Onderwijs Maand af

JongPIT trapt de Inclusief Onderwijs Maand af

Op 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie van de wet passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren.

Knelpunten in het passend onderwijs

Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014 en de start van het Thuiszitterspact in 2016 zijn er nog steeds kinderen en jongeren die hun plek niet hebben gevonden. Voor nog veel kinderen en jongeren heeft de school geen antwoord, waardoor zij noodgedwongen thuis zitten, op het speciaal onderwijs op een te laag niveau les krijgen of geen passende ondersteuning krijgen op hun reguliere school. Scholen die wel inclusief onderwijs willen bieden, ervaren onvoldoende steun of lopen tegen drempels aan in beleid en uitvoering. JongPIT en de andere organisaties vragen hier al langere tijd aandacht voor. Nu grijpen zij het moment van de evaluatie passend onderwijs aan om op te roepen tot actie.

Inclusief onderwijs voor een inclusieve samenleving

Met de campagne vragen de organisaties aandacht voor inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland, zo stellen zij. Op school leggen kinderen en jongeren een belangrijke basis voor hun toekomst: ze doen kennis op, ontwikkelen vaardigheden, laten hun stem horen, maken vrienden, leren samenwerken en bereiden zich voor op de arbeidsmarkt. De organisaties stellen dat inclusief onderwijs aan de basis staat van een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

De Inclusief Onderwijs maand

De komende maand, van 14 oktober tot en met 16 november, brengt JongPIT elke dag verhalen over inclusief onderwijs naar buiten, bijvoorbeeld over waarom het belangrijk is en hoe inclusief onderwijs in er Nederland uit kan zien. Zo vertellen kinderen en jongeren over hun ervaringen in het onderwijs, ouders over waarom inclusief onderwijs een meerwaarde is, docenten, zorg coördinatoren, schoolleiders en samenwerkingsverbanden over de kansen die inclusief onderwijs biedt en de belemmeringen die er nu zijn om dit vorm te geven. Volg de Inclusief Onderwijs Maand op de website van JongPIT.

Vlog van Femke van Zoggel, voorzitter van JongPIT, die de Inclusief Onderwijs Maand aftrapt: