Kennis en inspiratie voor basisscholen in ‘Passend onderwijs in de praktijk’

Kennis en inspiratie voor basisscholen in ‘Passend onderwijs in de praktijk’

In maart kwam het boek ‘Passend onderwijs in de praktijk’ uit. Het boek is geschreven door Hans Schuman en Peter de Vries, onderzoekers aan de Hogeschool Utrecht, en volgt vier leerlingen met ondersteuningsbehoeften op verschillende reguliere basisscholen. De leerlingen zijn voor langere tijd gevolgd, samen met hun ouders en de betrokken professionals. De auteurs werken aan de hand van de ervaringen tien praktische thema’s uit die voor alle kinderen in het onderwijs van belang zijn, met of zonder beperking.

Passend onderwijs in praktijk gelinkt aan wetenschap

Het boek geeft een beeld van het doel van passend onderwijs, hoe het werkt in de praktijk en hoe het zich binnen scholen kan ontwikkelen. Hierbij worden positieve ontwikkelingen uitgelicht, maar ook de mogelijke dilemma’s en uitdagingen die erbij komen kijken. De ervaringen van de leerlingen die gevolgd zijn, worden gekoppeld aan onderwijskundige en pedagogische theorie, literatuur en wetenschap. Het boek draagt op die manier bij aan kennis over de mogelijkheden om leerlingen met ondersteuningsbehoeften binnen het reguliere onderwijs een passende plek te geven.

Het boek is bestemd voor leraren in het basisonderwijs (in opleiding), schoolleiders, interne- en ambulante begeleiders, ondersteunings- zorgcoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, remedial teachers, gedrags-, reken-, taal-, dyslexie-, autisme-, het jonge kind-specialisten en onderwijsbegeleiders.

Het boek ‘Passend onderwijs in de praktijk’ is online te bestellen.