Kijk naar het televisieprogramma De Monitor over passend onderwijs

Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk naar een gewone school, dat is het idee van passend onderwijs. Drie jaar na de invoering van deze wet zijn veel ouders gefrustreerd en docenten overwerkt. Wat gaat er mis? En wat zijn de gevolgen voor het kind? Komt het geld voor passend onderwijs wel terecht bij de kinderen die het nodig hebben. De Monitor, het journalistieke onderzoeksprogramma van KRO/NRCV zocht het uit.

In 2014 werd het passend onderwijs ingevoerd. Daarmee werden scholen verplicht om een plek te vinden voor iedere leerling. Dus ook voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege leer- of gedragsproblemen. Jaarlijks wordt 2,4 miljard euro uitgetrokken voor passend onderwijs. Uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat het onduidelijk is of dit geld ook echt ten goede komt aan zorgleerlingen. er blijken grote verschillen te zijn tussen scholen. Met de komst van passend onderwijs is het aan de scholen zelf om te bepalen welke ondersteuning zij wel kunnen bieden, en welke niet. En zo kan een kind in de ene plaats prima meedraaien op een reguliere school, terwijl het elders naar het speciaal onderwijs moet. De Monitor onderzoekt de gevolgen van het passend onderwijs voor het kind. Want hoe passend is dat onderwijs eigenlijk? In deze aflevering brengt de Monitor de resultaten van een onderzoek in samenwerking met Duo Onderwijsonderzoek onder ruim duizend leerkrachten. Hoe staat het met passend onderwijs bij hen in de klas? Kunnen zij leerlingen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben? En wat zijn de gevolgen voor de rest van de klas?

Kijk hier deze aflevering: https://www.npo.nl/de-monitor/01-10-2017/KN_1692659

Voor meer informatie over het programma De Monitor: https://demonitor.ncrv.nl/