Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte maken meer vrienden op het reguliere onderwijs

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte maken meer vrienden op het reguliere onderwijs

Nieuw onderzoek over sociale inclusie door gedragseconoom Jana Vyrastekova van de Radboud Universiteit in Nijmegen laat zien dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften meer vriendschappen sluiten en zich minder eenzaam voelen op reguliere scholen. Vyrastekova heeft met hulp van Ieder(in) vragen gesteld aan de ouders van kinderen met een beperking in het regulier en speciaal onderwijs. De gedragseconoom wil in een vervolgonderzoek de kinderen zelf ondervragen.

De resultaten van het onderzoek

53% procent van de ouders met kinderen op het speciaal onderwijs dacht dat hun kind op school minder eenzaam was dan thuis. Bij kinderen op reguliere scholen was dit 69%. Ook blijkt uit het onderzoek dat kinderen met een beperking op een reguliere school meer vrienden maken. 65% van de ondervraagde ouders met een kind op het regulier onderwijs zegt dat hun kind meer dan één vriend of vriendin heeft. In het speciaal onderwijs is dit percentage 45%. Een ander belangrijk resultaat van het onderzoek is dat de vrienden van kinderen met een beperking die naar het regulier onderwijs gaan, meer in de buurt wonen dan kinderen in het speciaal onderwijs. Hieruit blijkt dus dat kinderen met extra ondersteuningsbehoeften meer aansluiting hebben met andere kinderen in het regulier onderwijs dan in het speciaal onderwijs.

Betekenis van de resultaten

Dit nieuwe onderzoek toont aan dat inclusief onderwijs positief is voor de ontwikkeling van kinderen met een beperking. Ze hebben meer contact met leeftijdsgenoten en vice versa. Dit draagt volgens Ieder(in) bij aan wederzijdse acceptatie en levenslang meedoen. Het onderzoek zou nog meer voor kinderen betekenen, als de vragen aan de kinderen zelf waren gesteld. Vyrastekova wil dit doen bij een volgend onderzoek: “Dit helpt ons om een nog helderder beeld te krijgen, en dat zou ons dan weer kunnen helpen om te begrijpen welke strategieën we toe kunnen passen, zodat alle kinderen sociale inclusie ervaren en naar een school in hun eigen woonwijk kunnen gaan.”

Meer informatie over het onderzoek

Lees meer over het onderzoek op de website van de Radboud Universiteit.