Kinderombudsman: van passend naar inclusief

Kinderombudsman: van passend naar inclusief

Op 24 september bracht Margrite Kalverboer, de Kinderombudsman, het rapport ‘Van passend naar inclusief. Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs.’ uit. In het rapport geven kinderen en jongeren met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hun mening over passend onderwijs. Dit met het oog op de evaluatie van de wet passend onderwijs, die op 16 november in de Tweede Kamer besproken wordt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt voor dit notaoverleg met een beleidsreactie op de evaluatie. Hierin worden ook de toekomstplannen voor het onderwijs gepresenteerd. Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt de stem van het kind onvoldoende gerepresenteerd tijdens het proces van de evaluatie. Vandaar dat zij een oproep deed aan kinderen om hun ervaringen met haar te delen.

Het perspectief van kinderen

De Kinderombudsman is waakzaam bij de evaluatie van wetgeving of beleid die kinderen aangaat en bekijkt of het perspectief van kinderen hierin wordt meegenomen. Zo ook bij de evaluatie van de wet passend onderwijs. Voor het onderzoek van de Kinderombudsman hebben 184 kinderen hun ervaringen gedeeld. De voornaamste conclusie die de Kinderombudsman trekt uit deze input, is dat de meeste kinderen over het algemeen tevreden zijn met passend onderwijs. Wel geven alle kinderen aan meer aandacht, rust en structuur in de klas en op school te willen. Met name kinderen met een meervoudige of complexe ondersteuningsbehoefte hebben minder goede ervaringen. Zij ontvangen op school vaak niet de juiste, toereikende ondersteuning.

Evaluatie passend onderwijs en de Kinderombudsman

De Kinderombudsman heeft ook onderzocht of de verplichtingen die de Nederlandse staat is aangegaan bij het ratificeren van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, voldoende worden nageleefd en wat er nodig is voor (een betere) naleving. Wanneer het over onderwijs gaat, is met name artikel 24 van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap van belang: het recht op inclusief onderwijs. Kinderen met en zonder een ondersteuningsbehoefte moeten op basis van gelijke kansen en mogelijkheden samen naar school gaan. In het rapport wordt benadrukt dat dit recht en de uitwerking ervan door het VN-Kinderrechtencomité nog onvoldoende gewaarborgd wordt. Vooral op het gebied van toegankelijkheid en de adequaatheid van onderwijs en zorg, laten de kinderen en jongeren weten dat het schort. De VN-Verdragen geven richting geeft aan de manier waarop passend onderwijs zich zal moeten ontwikkelen om hier wel aan te voldoen. Een sterke aanbeveling van de Kinderombudsman aan de Nederlandse staat is dan ook om inclusief onderwijs als einddoel van passend onderwijs te maken en hier een ambitieus plan voor op te stellen.

Lees het rapport 'Van Passend naar inclusief. Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs..

Lees meer over de evaluatie van de wet passend onderwijs.