Leren van elkaar

Het ideaal van  het Gehandicapte Kind is een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samen spelen en samen leven. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs dé basis is om dat ideaal te realiseren. Nu gaan kinderen met een handicap vaak naar een aparte school, of ze krijgen helemaal geen onderwijs. Daardoor leven kinderen met en zonder handicap in gescheiden werelden en leren ze elkaar nauwelijks kennen. Dat is nadelig voor iedereen.

Alle kinderen kunnen leren

Als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, hebben ze daar allen baat bij. Uit onderzoek blijkt dat ze op die manier ontdekken dat er verschillen zijn en leren die te waarderen; ze worden zorgzamer en socialer. Ook blijkt dat alle kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen; ook de kinderen met een meervoudige handicap waarvan vaak wordt gedacht dat onderwijs voor hen geen zin heeft. 

Inspanningen

Alle reden dus om de muur tussen kinderen met en zonder handicap af te breken en het onderwijs inclusief te maken: samen naar school. Vele ouders en betrokkenen uit het onderwijs zetten zich daar al jaren voor in; met eigen initiatieven, lobby, zaken voor de Commissie Gelijke Behandeling enzovoort. Maar al die inspanningen hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. En ook na de invoering van het Passend Onderwijs is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat kinderen met een handicap terecht kunnen op een reguliere school.

In1school

Daarom is het Gehandicapte Kind begonnen met het project In1school. Wij willen nu eindelijk een onomkeerbare verandering in het onderwijs. We willen langs juridische weg een einde maken aan de situatie waarin kinderen met een beperking vanaf hun jongste jaren uitgesloten worden. Elk kind kan leren dus elk kind heeft recht op onderwijs. Niet apart maar samen, dan leren we van elkaar. In 1school dus!

Jan Franssen
adjunct-directeur het Gehandicapte Kind

Jan2015