Maatwerk in onderwijs moet zorgen voor meer kansen zorgleerling

Maatwerk in onderwijs moet zorgen voor meer kansen zorgleerling

Binnen het onderwijs zien we dat steeds meer scholen inclusief onderwijs implementeren en zorgleerlingen inclusief onderwijs bieden. Toch blijft het lastig voor scholen om alle kinderen, dus ook kinderen met een beperking, het juiste onderwijs te bieden omdat zij vastzitten aan bepaalde overheidsregels.

Maatwerk

Daar lijkt verandering in te komen nu het kabinet met een aantal nieuwe maatregelen komt. Hierdoor wordt het voor zorgleerlingen makkelijker onderwijs te krijgen. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vinden dat ieder kind de kans moet krijgen zich maximaal te ontwikkelen. En als het nodig is hiervoor een aangepast programma op school of in een zorginstelling moeten krijgen.

Speciale individuele onderwijs- en zorgarrangementen waarin het onderwijs en de zorg worden gecombineerd biedt kinderen met (meervoudige) psychische of lichamelijke beperkingen het onderwijs waar ze recht op hebben. Scholen moeten kinderen op dit moment het volledige onderwijsprogramma laten volgen, maar dat is voor sommige kinderen niet haalbaar. Door deze nieuwe arrangementen wordt er maatwerk geleverd zodat een kind onderwijs kan volgen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is de bedoeling dat het onderwijs, de jeugdzorg en/of de zorg samenwerken om deze onderwijs- en zorgarrangementen voor kinderen op te zetten. Uiteraard in samenspraak met de ouders en het kind. Ook komt er meer subsidie voor onderwijs- en zorgconsulenten die de ouders van zorgleerlingen ondersteunen in de zoektocht naar passende zorg en onderwijs.

Zorgbudget

Naast deze nieuwe maatregels wil het kabinet ook de leerplichtwet aanpassen. Zo krijgen kinderen geen vrijstelling meer zonder dat er is gekeken naar wat er met maatwerk mogelijk is. Dit wordt makkelijker gemaakt doordat de financiering van de zorg in het onderwijs wordt vereenvoudigd. Het doel is om scholen voortaan nog maar met één of twee zorgaanbieders te laten werken in plaats van met meerdere zorgaanbieders. Dit zorg voor meer rust in de klas en voor een makkelijkere organisatie van de zorg die nodig is. Ook is voortaan vooraf duidelijk welk deel van het zorgbudget gebruikt wordt in de onderwijstijd van een kind. Hiermee hoopt het kabinet dat het gesprek tussen ouders, scholen en zorgaanbieders soepeler verloopt in de organisatie van zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

Wilt u aan de slag met onderwijs- en zorgarrangementen? Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u meer informatie over deze arrangementen en de samenwerkingen die hierbij komen kijken. Ook bieden zij, in samenwerking met onder andere LESCO ondersteuning bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgarrangementen en vindt u hier het vijfstappenplan voor het opzettend van een onderwijs- en zorgarrangement.