Meer mogelijkheden voor thuiszitters door apps

Meer mogelijkheden voor thuiszitters door apps

Het programma ‘Samen Slimmer Leren’ van de PO-raad ondersteunt schoolbesturen en scholen bij het innoveren van onderwijs met behulp van ICT. Een van de innovatievragen van het programma is: “hoe kunnen ICT-hulpmiddelen succesvol ingezet worden bij (dreigende) thuiszitters in het (speciaal) onderwijs?” Heliomare onderzoekt deze vraag. De stichting bekijkt hoe ze met ICT-tools tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften van thuiszittende jongeren. De stichting ziet veel mogelijkheden in apps die jongeren helpen om zich te concentreren en beter te functioneren, echter verhindert de huidige wetgeving het volledig inzetten van afstandsonderwijs.

Oefenen in virtual reality

Heliomare is van mening dat ICT goed kan aansluiten bij de specifieke situaties van jongeren en stapsgewijs leren kan bevorderen. “Zo’n app kan jou trainen om een stap naar de echte wereld te maken”, aldus Hans Smeele, ICT-specialist bij Heliomare. Een jongere met een angststoornis kan bijvoorbeeld met behulp van een virtual reality app in een virtueel winkelcentrum rondlopen en oefenen met het tegenkomen van mensen. Niet alleen angststoornissen, maar ook andere veelvoorkomende belemmeringen kunnen worden aangepakt met ICT. De wetenschappelijk onderbouwde app Brainfocus zorgt er bijvoorbeeld voor dat de gebruiker effectiever gaat leren door iedere twintig minuten een seintje te geven om een korte pauze te houden. Aan de hand van de resultaten van de innovatievraag wordt een ICT-toolkit ontwikkelt waar jongeren zelf mee aan de slag kunnen. De toolkit richt zich in eerste instantie op (dreigende) thuiszitters, maar zou in de toekomst waardevol kunnen zijn voor alle leerlingen die maatwerk nodig hebben.

Jongeren aan het roer

Jongeren werken aan de hand van de apps zelf aan verbeteringen in hun ontwikkeling- en leerproces. Door de app worden ze minder afhankelijk van anderen, echter zullen ze daarnaast wel nog persoonlijk begeleid worden. Door de coronacrisis is naar voren gekomen dat leerlingen die gevoelig zijn voor prikkels juist voordeel halen uit afstandsonderwijs. Voor sommige leerlingen blijkt een volledige schoolweek te zwaar is. Door de mogelijkheid in wetgeving te creëren waarbij leerlingen drie dagen naar school kunnen en twee dagen onderwijs op afstand te kunnen ontvangen, kan de kans dat leerlingen thuis komen te zitten verlaagd worden, aldus Heliomare.

Meer lezen over het programma ‘Samen Slimmer Leren’? Ga dan naar de website.

Lees meer over afstandsonderwijs tijdens en na de coronacrisis.