Monitor Passend Onderwijs: te weinig tijd en bijscholing voor ondersteuning

Monitor Passend Onderwijs: te weinig tijd en bijscholing voor ondersteuning

Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2012 kregen scholen een zorgplicht. Aan hen de taak om kinderen met een beperking, gedragsproblemen, autisme of andere extra ondersteuningsbehoeftes te voorzien van passend onderwijs, zodat zij zo lang mogelijk van het regulier onderwijs kunnen genieten.

DUO Onderwijsonderzoek & advies doet sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs jaarlijks onderzoek naar de ervaringen van basisschool leerkrachten met het passend onderwijs. De resultaten van dit onderzoek zijn eind oktober 2018 in het rapport ‘Monitor Passend Onderwijs’ gepresenteerd.

ONVOLDOENDE TIJD EN ONDERSTEUNING

De monitor laat zien dat leerkrachten in het basisonderwijs zorgleerlingen niet altijd de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Vanuit passend onderwijs wordt dit wel van hen verwacht. Een groot deel van de leerkrachten (91%) geeft aan dat ze te weinig tijd hebben voor deze extra ondersteuning. 69% Van de leerkrachten is van mening dat hierdoor de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op hun school tussen de wal en het schip vallen.

EXPERTISE

Om passend onderwijs te bieden, moet er voldoende expertise in huis zijn. Bijscholing is hierbij van groot belang. Iets meer dan de helft van de leerkrachten (51%) vindt dat zij onvoldoende worden (bij)geschoold op het gebied van passend onderwijs. 35% Van de leraren is het echter oneens met de stelling dat zij te weinig expertise hebben om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte goed te helpen.

TOEKOMST

Volgens de Monitor zien veel leerkrachten de toekomst op hun school somber in voor de uitvoering van passend onderwijs (61%). Op dit moment is er naar hun mening te weinig hulp en aandacht voor zorgleerlingen door een tekort aan tijd, faciliteiten en mankracht. Daarnaast zijn de klassen volgens hen te groot waardoor leerlingen overprikkeld raken en geven leraren aan dat hun werkdruk te hoog is geworden (92%).

Om passend onderwijs tot een succes te maken moeten het anders. Leerkrachten willen graag kleinere klassen (69%) en meer onderwijsassistenten (65%) in de klas. Dit zorgt voor meer tijd om aandacht te besteden voor de ontwikkeling van elk kind.

Lees het hele rapport Monitor Passend Onderwijs.