#Multinclude analyseert 70 Europese goede voorbeelden van inclusief onderwijs

#Multinclude analyseert 70 Europese goede voorbeelden van inclusief onderwijs

Deze zomer is het rapport uitgekomen van het Erasmus+ project ‘#Multinclude: Multiplying evidence based strategies for inclusion’. Al sinds januari 2018 zijn zeven Europese onderzoeksinstellingen in het kader van het project bezig met het verzamelen van voorbeelden van inclusief onderwijs door heel Europa. Uit dit onderzoek is een database ontstaan met meer dan 70 goede voorbeelden van onderwijsinstellingen die zich inzetten voor inclusief onderwijs. Aan de hand van deze database hebben de onderzoekers gekeken naar strategieën om inclusie te verbeteren.

#Multinclude over inclusie

Het project #Multinclude is in het leven geroepen vanwege de steeds groter wordende (culturele) diversiteit van de leerlingen in Europa en de onderwijssystemen die hier niet op aansluiten. Door goede voorbeelden te verzamelen en te analyseren willen de onderzoekers van het project onderwijsinstellingen helpen om een inclusieve leeromgeving te creëren waar alle leerlingen zich gezien en gehoord voelen.

Vier strategieën om tot inclusief onderwijs te komen

Door het analyseren van de meer dan 70 goede voorbeelden, hebben de onderzoekers van #Multinclude een viertal strategieën afgeleid die bijdragen aan het realiseren van inclusief onderwijs. Deze vier strategieën zijn:

  1. The color brave approach. Het is belangrijk om (culturele) verschillen te erkennen tussen kinderen om zo een gevoel van verbondenheid te creëren.
  2. The holistic approach. Bij de meerderheid van de goede voorbeelden wordt op een holistische manier naar de leerling gekeken. Dit betekent dat verder wordt gekeken dan de situatie van de leerling in het klaslokaal en bijvoorbeeld ook naar de thuissituatie.
  3. The intersectional approach. Er moet naast erkenning van verschillen tussen groepen ook erkenning van verschillen binnen een groep zijn, zoals het gender, leeftijd of genoten educatie.
  4. The pathway approach. Het is belangrijk om verschillende mogelijkheden te creëren voor leerlingen om succesvol onderwijs te volgen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van curricula. De goede voorbeelden van het onderzoek laten zien dat er veel verschillende manieren zijn om inclusie te bewerkstelligen.

Bron van inspiratie

Op de website van het project staat de database vol ideeën om inclusief onderwijs tot stand te brengen. Schoolleiders, onderwijzers, beleidsmakers en onderzoekers die op zoek zijn naar strategieën kunnen hier induiken om hun onderwijspraktijk inclusiever te maken. Meer weten? Bekijk de database met goede voorbeelden op de website van #Multinclude of lees het rapport met de analyse.