Onderwijs op afstand na de coronacrisis

Onderwijs op afstand na de coronacrisis

Het kabinet kondigde 21 april aan dat de basisscholen na de meivakantie weer gedeeltelijk opengaan. Wel in kleinere klassen en met voldoende afstand tussen de volwassenen onderling en tussen de volwassenen en de kinderen. Middelbare scholen gaan waarschijnlijk vanaf 1 juni weer open, maar dan wel met anderhalve meter afstand. Na de afgelopen weken waarin online lessen snel opgetuigd waren en thuis lessen konden worden gevolgd, mogen leerlingen dadelijk weer naar school. Vanuit meerdere hoeken wordt aandacht gevraagd voor het inzetten van de nieuwe mogelijkheden om afstandsonderwijs te bieden voor leerlingen die vanwege hun beperking niet altijd naar school kunnen.

Experiment op basisscholen in Amsterdam

Scholenstichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel bestaat uit tweeëntwintig openbare basisscholen in delen van Amsterdam. Op tien van die basisscholen wordt de komende tijd een experiment uitgevoerd met onderwijs op afstand. Met Digitaal Parallel Onderwijs willen ze leerlingen die niet naar school kunnen de mogelijkheid geven thuis live mee te kijken met de lesinstructie in de klas. De afgelopen tijd hebben ze veel ervaring opgedaan in deze vorm van onderwijs. De stichting geeft aan deze kennis te willen behouden en door te ontwikkelen.

Oproep aan hogescholen en universiteiten

In Trouw roepen de Landelijke Studentenvakbond, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, Interstedelijk Studentenoverleg en Jongerenpanel Zorg én Perspectief hogescholen en universiteiten op om te investeren in afstandsonderwijs. Ze prijzen de docenten en bestuurders uit het hoger onderwijs om de inspanning die is geleverd om afstandsonderwijs te realiseren. Nu vragen ze hen om de vruchten ervan te plukken. Dit kan een oplossing bieden voor de studenten die een functiebeperking hebben en niet altijd fysiek bij de colleges kunnen zijn. Hierbij gaat het volgens de bovengenoemde partijen niet alleen om het live kunnen volgen van de colleges, maar moet er ook oog zijn voor goede digitale didactiek en maatwerk, zoals het aanbieden van ondertiteling of een gebarentolk.

Afstandsonderwijs voor thuiszitters

De vraag rijst ook of onderwijs op afstand een oplossing voor thuiszitters kan zijn. De infrastructuur van het digitale onderwijs die nu bestaat, vergroot hiervoor de mogelijkheden. Maar deze kinderen zijn vaak niet geholpen met alleen een mogelijkheid om in te loggen om zo lessen te kunnen volgen. De komende tijd moet gekeken worden hoe de opgedane kennis over onderwijs op afstand het best ingezet kan worden. Verschillende ouderorganisaties doen in een brief een oproep aan Minister Slob voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media om hier op korte termijn initiatief in te nemen. In een bericht over passend onderwijs en de heropening van scholen doet Ouders & Onderwijs een oproep aan ouders van een thuiszittend kind om ervaringen te delen over de samenwerking met school.

 Kerngroep voor nieuwe thuiszittersaanpak

Minister Slob gaf gehoor aan de oproep van de ouders. In een brief aan de Tweede Kamer laat hij weten een kerngroep in het leven geroepen te hebben bestaande uit de PO-raad, VO-raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Algemene Vereniging Schoolleiders, Inspectie van het Onderwijs, LAKS en organisaties van ouders. In deze kerngroep wordt gekeken wat de ontwikkelingen in online lesgeven kunnen betekenen voor thuiszittende kinderen. Na de zomer informerert hij de Kamer, tegelijkertijd met de reactie op de evaluatie passend onderwijs, over het vervolg van de bredere thuiszittersaanpak en de opbrengsten van deze kerngroep.

In de blog van deze week doet middelbare scholier Maurits zijn verhaal over afstandsonderwijs en wat dit in zijn situatie betekent. Voor nu en in de toekomst. Lees de blog van Maurits.