Onderzoek: effect schooltype op sociale omgeving

Onderzoek: effect schooltype op sociale omgeving

De koepels van cliëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Patiëntenfederatie Nederland hebben onderzoek gedaan naar het effect van onderwijstypen op de sociale omgeving van jongeren. De kernbevindingen van het onderzoek laten zien dat leerlingen met een beperking een rijker sociaal leven hebben op het regulier onderwijs. Dit komt doordat zij hier een grotere vriendenkring ontwikkelen en meer ingebed zijn in hun sociale omgeving. Voor sociaal welbevinden is daarnaast het stimuleren van samenwerking en het bieden van zo goed mogelijke ondersteuning van groot belang. Hieronder spitsen wij verder toe op de belangrijkste resultaten.

SOCIAAL WELZIJN

School is een belangrijke plek voor het opbouwen van vriendschappen en het onderhouden van sociale contacten, zo blijkt uit het onderzoek. De school heeft hierin een belangrijke functie waarbij begrip en acceptatie voorop moeten staan. Daarnaast is het belangrijk dat ook leerlingen met een beperking of chronische ziekte zelf open zijn en een positieve houding hebben.

POSITIEF EFFECT VAN INCLUSIVITEIT

Het onderzoek gaat tevens in op het effect van verschillende ‘inclusiefactoren’ van scholen op het sociale welzijn. De factor ‘leren door samen te werken’ blijkt de grootste invloed op het sociale welzijn van leerlingen te hebben. Als leerlingen op die manier leren, voelen zij zich meer gewaardeerd, minder alleen, krijgen zij vaker hulp van anderen en maken meer vrienden op school.

GOEDE ONDERSTEUNING VAN BELANG

Andere factoren met een groot positief effect zijn het leren over diversiteit, het stimuleren van alle leerlingen om mee te doen in de klas en het goed regelen van ondersteuning. 56% van de deelnemers vindt de ondersteuning op het speciaal onderwijs beter geregeld dan op het regulier. Om goede ondersteuning te bieden moeten scholen goed samenwerken met ouders en leerlingen en is een duidelijke communicatie noodzakelijk. Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan dat er een gelijkwaardige samenwerking is tussen hen en de school.

EEN VEILIG KLIMAAT

Als laatste moeten scholen een veilig klimaat bieden voor hun leerlingen. Ondanks dat de meerderheid van de deelnemers ervaart dat leerlingen met een beperking of chronische ziekte welkom zijn op school, geeft 1 op de 5 deelnemers (20%) aan dat op hun school niet iedereen welkom is. 16% van alle deelnemers geeft daarnaast aan dat er op hun school geen aandacht is voor pesten. De pestproblematiek heeft een grote invloed op het welbevinden van de kinderen en jongeren waardoor zij moeilijker vriendschappen kunnen sluiten.

Meer lezen? Download hier het hele onderzoek school en vriendschappen.