Onderzoek naar de houding van leraren met betrekking tot inclusief onderwijs

Onderzoek naar de houding van leraren met betrekking tot inclusief onderwijs

Cheryl Wilce heeft 16 jaar in het Verenigd Koninkrijk gewerkt op het gebied van speciaal onderwijs en inclusie. Momenteel woont zij in Nederland en doet zij als Engelse doctorandus studente aan de Universiteit van Oost-Londen onderzoek voor haar proefschrift. Haar onderzoek gaat over de houding van leraren ten opzichte van kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften en inclusie binnen het regulier onderwijs in Nederland.

BEWUSTZIJN INCLUSIEF ONDERWIJS

Het doel van het onderzoek is om bewustzijn te vergroten rondom de uitdagingen en problemen waar veel ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte mee worden geconfronteerd bij het zoeken naar regulier onderwijs voor hun kinderen. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met deelnemende basisscholen en lerarenopleidingen om kennis en begrip rondom inclusie verder te ontwikkelen.

Onderdeel van het onderzoek is het in kaart brengen van de percepties van ouders van kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte over de houdingen van leraren en ondersteunend personeel ten aanzien van inclusie en het onderwijs van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Hiervoor heeft Cheryl Wilce een vragenlijst opgesteld. Zij vraagt ouders die kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben om de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en na analyse vernietigd.

MEEWERKEN AAN ONDERZOEK

Als ouder van een kind met speciale onderwijsbehoeften bereid om mee te werken aan het onderzoek? Vul dan hier de vragenlijst in. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en is geheel anoniem.