Onderzoek naar redenen waarom leerlingen thuis komen te zitten

Onderzoek naar redenen waarom leerlingen thuis komen te zitten

Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen onderzoek gedaan naar de factoren voor thuiszitten. Daarover brengen zij het rapport ‘Zicht op thuiszitten’ uit. Het aantal thuiszitters is ondanks inspanningen niet gedaald. Er is daarbij nog weinig systematisch onderzoek op dit gebied gedaan. Dit onderzoek geeft een overzicht van de factoren die een rol spelen bij thuiszitters. Voor dit onderzoek onderzocht het instituut tachtig uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) over thuiszitters en leerlingen die dreigden thuis te komen zitten. Het onderzoek biedt aanbevelingen voor de praktijk in het voorkomen van thuiszitten.

Resultaten van de GPO-uitspraken

Tachtig procent van de onderzochte zaken betrof jongens. De reden voor deze meerderheid is volgens het Instituut dat het bij GPO-zaken meestal gaat om schoolverwijdering door agressief gedrag. Agressief gedrag komt vaker voor bij jongens dan meisjes. De geschillen gingen over verwijdering, toelating en ontwikkelingsperspectief. De meeste zaken speelden zich af in het voortgezet onderwijs. Bijna de helft van de leerlingen in de uitspraken was gediagnosticeerd met een psychische en fysieke diagnose, in de meeste gevallen ADHD. De meest voorkomende factor voor thuiszitten was dat de school de leerling geen passend onderwijs kon aanbieden. Verder werd in meer dan de helft van de onderzochte zaken een probleem met de relatie tussen de ouders en de school beschreven.

Aanbevelingen voor de praktijk

Het onderzoek geeft een aantal aanbevelingen voor de praktijk bij het voorkomen van thuiszitten. De belangrijkste van deze aanbevelingen zijn:

  • Het investeren in goede communicatie tussen school en ouders;
  • het professionaliseren van onderwijzend personeel in het omgaan met agressief gedrag;
  • het investeren in vroege signalering van verzuim en onderliggende oorzaken;
  • het bieden van begeleiding aan scholen bij het naleven van de zorgplicht;
  • het versterken van de samenwerking tussen school en samenwerkingsverband in het voorkomen van thuiszitters.

Meer informatie over het onderzoek

Lees het rapport ‘Zicht op thuiszitten’.