Passend en inclusief onderwijs, het verschil

In Nederland bestaat het systeem van passend onderwijs. Dit betekent dat er scholen zijn voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.
Veel mensen verwarren passend onderwijs met inclusief onderwijs, maar het is toch niet helemaal hetzelfde. Onze onderzoeker en adviseur José Smits legt in het filmpje hieronder uit wat het verschil is tussen passend onderwijs en inclusief onderwijs.

 

 

José vertelt dat bij passend onderwijs kinderen met een handicap of beperking naar een reguliere school gaan, mits zij zich kunnen aanpassen aan het schoolsysteem. Kunnen zij zich niet goed genoeg aanpassen of is er geen goede ondersteuning beschikbaar op school, dan worden kinderen nu vaak doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Bij inclusief onderwijs past het schoolsysteem zich juist aan op het kind. Dit betekent wel dat zowel reguliere als speciale scholen moeten veranderen om inclusief te worden. Het systeem moet zo worden ingedeeld dat inclusie mogelijk is en dat alle kinderen met elkaar naar school kunnen gaan. Waarbij de eventuele extra ondersteuning die een kind nodig heeft gewoon op de reguliere school gegeven wordt. Nu is het vaak zo dat een juf of meester geen extra hulp krijgt in de klas of dat er geen extra kennis beschikbaar is voor de begeleiding van een kind met een beperking. Hierdoor wordt er toch doorverwezen naar speciaal onderwijs.

De verwijzing naar speciaal onderwijs is voor kinderen vaak heel ingrijpend. Ze mogen niet meer met hun vriendjes naar school en moeten soms zelfs met een busje naar een andere stad om onderwijs te kunnen volgen. Voor ouders is het ook vaak ingrijpend en erg kwetsend als je kind ineens niet meer welkom is vanwege een handicap. Daarnaast gaat het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap uit van de norm van inclusief onderwijs. Heel bijzonder is dat hierin staat dat het de opdracht van de overheid is om te zorgen dat het onderwijs die kant op gaat. De Nederlandse regering heeft het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap ondertekend en is daarmee de verplichting aangegaan om te zorgen dat alle scholen in Nederland inclusief worden.

Het zou mooi zijn als we de begrenzingen van het huidige systeem op kunnen heffen zodat elk kind op iedere school welkom is. Want als dit gebeurt hebben we inclusief onderwijs en kunnen alle kinderen met elkaar opgroeien, samen in de klas, wat de verschillen ook zijn.