Platform In1school stopt

Platform In1school stopt

Sinds de start in 2013 informeert en inspireert platform In1school kinderen, ouders, scholen, bestuurders, samenwerkingsverbanden en beleidsmakers op de weg naar inclusief onderwijs. Helaas markeert het einde van 2021 ook het einde van platform In1school. De komende maanden is de website nog te bezoeken. Per 1 januari 2022 zal deze uit te lucht worden gehaald.

De nalatenschap van In1school

De afgelopen jaren deelde In1school goede voorbeelden van scholen die werken aan inclusief onderwijs, werd een podium geboden voor ervaringsverhalen van kinderen, ouders, docenten en scholen en werd onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs. Het stappenplan brengt al deze informatie samen in een handzame tool om te werken aan een inclusief onderwijsstelsel. Vanaf 1 januari 2022 wordt de missie voortgezet door kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het landelijke praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs.

Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children

Defence for Children blijft zich hard maken voor inclusief onderwijs, in de politiek én via de Kinderrechtenhelpdesk. De Kinderrechtenhelpdesk verleent juridisch advies aan kinderen, ouders en professionals wanneer de rechten van het kind in het geding zijn. De medewerkers van Defence for Children geven dit advies gebaseerd op huidige wet- en regelgeving, maar toetsen tegelijkertijd ook aan relevante internationale verdragen zoals het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Verdrag Handicap. Het is uiteraard mogelijk vragen over (inclusief) onderwijs te stellen.

Daarnaast zijn de volgende publicaties van platform In1school te vinden in het dossier inclusief onderwijs van Defence for Children:

Platform Naar inclusiever onderwijs

Het landelijke praktijkplatform Naar inclusiever onderwijs is opgericht vanwege het ondersteunen en verbeteren van de uitvoeringspraktijk van inclusiever onderwijs enerzijds en het voorzien in voorbeelden voor en ondersteuning van scholen die dit willen gaan doen anderzijds. Zo heeft dit platform ook een kaart met scholen die werken aan inclusief onderwijs.

Bedankt

Het team van platform In1school wil zijn samenwerkingspartners, ervaringsdeskundigen en lezers hartelijk danken voor de prachtige tijd en al het moois dat we de afgelopen jaren samen hebben neergezet. In het bijzonder bedanken we Stichting het Gehandicapte Kind die dit platform ooit begon. Samen hebben we inclusief onderwijs beter op de kaart gezet en daar zijn we ontzettend trots op. Wij wensen het platform Naar Inclusiever Onderwijs, Defence for Children en alle andere organisaties en personen die zich inzetten voor inclusief onderwijs veel succes met het voortzetten van onze missie.