Publicatie ‘leren van thuiszitters initiatieven’

thuisblijvers

In 2016 startte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het project OPaZ, Ondersteuning Passend Zorgaanbod. Dit project had als doel oplossingen te vinden voor de complexe zorgvragen die worden gesteld en om betrokken organisaties en mensen te ondersteuning bij het vinden van passende zorg.

In opdracht van OPaZ deed Movisie - het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken - onderzoek naar de initiatieven die er zijn voor thuiszitters. Begin maart publiceerde Movisie de publicatie ‘leren van thuiszitters initiatieven’ waarin zijn de resultaten van deze verkenning delen.

Thuiszitters initiatieven

Over thuiszitters, de problematiek, de oorzaken van en de periode dat ze uitvallen worden veel vragen gesteld. Hier is dan ook al veel onderzoek naar gedaan. Toch blijkt dat er nog nooit echt een verkenning is geweest die heeft gekeken naar de initiatieven die er voor deze groep jongeren zijn.

In Nederland zijn er naar schatting meer dan 4000 thuiszitters. Van deze groep vindt een deel van de jongeren zijn of haar plek bij thuiszitters initiatieven. Deze initiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan terecht kunnen voor een paar uur of soms meerdere dagen per week.

Recht op ontwikkeling

Tijdens de verkenning heeft Movisie de verschillende thuiszitters initiatieven verzameld, met een aantal initiatieven gesproken en ook initiatieven aan elkaar gekoppeld. Het op verschillende manieren naar dezelfde problematiek kijken, leverde hierbij verschillende inzichten op. De belangrijkste: er valt veel te leren van de thuiszitters initiatieven.

Een belangrijk resultaat uit deze publicatie: ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Daarom moeten er nieuwe plekken komen die dit recht op ontwikkeling praktijk laten worden. Alle resultaten zijn te lezen in de publicatie ‘leren van thuiszitters initiatieven’.