Scholen sluiten vanwege het coronavirus

Scholen sluiten vanwege het coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aangekondigd. Besloten is dat scholen sluiten tot tenminste maandag 6 april. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Alleen voor kinderen van ouders die cruciale beroepen hebben, is er wel school. Verder wordt van docenten gevraagd om op afstand les te geven, zodat kinderen nog wel onderwijs ontvangen.

Leerlingen met een beperking

Deze maatregelen zijn vergaand en hebben grote gevolgen. Voor kinderen met een beperking geldt dat ook. Vaak ontvangen zij op school naast onderwijs ook zorg en andere ondersteuning. Daarnaast kunnen ze baat hebben bij continuïteit die de school biedt. Nu de scholen dicht zijn, komen zij in een lastig parket. Belangenorganisatie Ieder(in) roept daarom de Nederlandse regering op rekening te houden met mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook overleggen zij met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de koepelorganisatie van het speciaal onderwijs om de gevolgen van het sluiten van de scholen te beperken voor deze groep.

Vragen?

Verschillende organisaties kunnen helpen bij vragen over deze situatie en de gevolgen ervan. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een helpdesk waar ze de binnengekomen vragen afstemmen met de Onderwijsinspectie en het Ministerie vna OCW. Ieder(in) heeft een meldpunt bij vragen over zorg en ondersteuning van kinderen met een beperking. Het Juiste Loket van de overheid geeft informatie over waar men terecht kan voor zorg en ondersteuning. Ouders & Onderwijs hebben een speciale pagina ingericht met veel gestelde vragen van ouders over het sluiten van de scholen. De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children is ook te bereiken voor vragen met betrekking tot kinderrechten en onderwijs. Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees de oproep van Ieder(in) om bij coronamaatregelen rekening te houden met mensen met een beperking of chronische ziekte.