Stapsgewijs de transformatie inzetten naar één inclusief systeem

Stapsgewijs de transformatie inzetten naar één inclusief systeem

De Tweede Kamer debatteert op 16 november over de evaluatie van de Wet passend onderwijs. In aanloop naar dat debat vragen JongPIT, FNO en Defence for Children een maand lang aandacht voor inclusief onderwijs. Voor Mirjam Blaak, directeur-bestuurder van Defence for Children, is het een duidelijke zaak: “Nederland moet nú stappen zetten richting inclusief onderwijs. Nederland heeft het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap ondertekend en bekrachtigd en moet daarom alles in het werk stellen om het onderwijs zo inclusief mogelijk te maken, want zover is het nog lang niet.” Dit komt ook naar voren in de publicatie ‘Op weg naar inclusief onderwijs als dagelijkse realiteit’ die Defence for Children vandaag uitbrengt.

Inclusief onderwijs als recht

 In het rapport zet Defence for Children de verplichtingen die de Nederlandse staat is aangegaan uiteen. Blaak zegt hierover: “Het is onze missie om het gehele Nederlandse onderwijsstelsel stapsgewijs te transformeren naar één inclusief systeem. Op dit moment is de huidige Nederlandse wet- en regelgeving nog niet in lijn met het recht van ieder kind op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. Bij Defence for Children gaan we altijd te werk aan de hand van het internationaal recht. Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, dat Nederland inmiddels vier jaar geleden heeft geratificeerd, is helder: kinderen hebben recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. Het in stand houden van een gesegregeerd onderwijssysteem is dus echt niet verenigbaar met het internationaal recht.”

Het kind centraal

Defence for Children maakt zich al langer hard voor inclusief onderwijs. “Als je inclusief onderwijs heel praktisch benadert, dan gaat het om een systeem waarin kinderen samen naar school gaan in hun eigen buurt en daar zorg en ondersteuning op maat ontvangen,” zo zegt Blaak. “Waar kinderen, ongeacht hun achtergrond en ondersteuningsbehoefte, samen leren, werken en spelen. In het VN-Kinderrechtenverdrag staan de belangen van kinderen voorop, in het Nederlandse onderwijssysteem nog niet genoeg. Het onderwijs moet zich aan het kind aanpassen, en niet andersom.”

Oproep aan de overheid

 Met het debat op 16 november in het verschiet, roept de kinderrechtenorganisatie de overheid op inclusief onderwijs stap voor stap voor alle kinderen mogelijk te maken. In de publicatie worden hiervoor aanbevelingen gedaan. Bij de evaluatie van het passend onderwijs wordt ook gekeken naar de doorontwikkeling van het onderwijssysteem. Volgens Defence for Children is dit het moment om te kiezen voor inclusief onderwijs.

Lees de hele oproep van Mirjam Blaak op de website van JongPIT.

Lees het rapport ‘Op weg naar inclusief onderwijs als dagelijkse realiteit’.