SWV subsidiemogelijkheid ondersteuning hoogbegaafdheid

SWV subsidiemogelijkheid ondersteuning hoogbegaafdheid

Wordt er binnen het samenwerkingsverband lesgegeven aan hoogbegaafde kinderen en wilt u meer kennis en ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid? Lees dan snel verder.

Tot en met 31 maart kunnen samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs bij het Rijk subsidie aanvragen voor het begeleiden en aanbieden van extra ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze subsidieaanvraag, voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022, is bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen voor wie het standaardaanbod in het reguliere onderwijs niet voldoende is.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie en de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt is te lezen op de website van de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.